Wooden dice tray
Wooden dice tray
Wooden dice tray

Wooden dice tray

£35.00

30cm wooden dice tray lined with green baize.